Γίνετε και εσείς Αρωγός

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Έδρας
Υποκατάστημα
Σταθερό ή κινητό
Click or drag a file to this area to upload.
Επιτρέπονται jpg,png μέχρι 1MB Μέγεθος!
Με την παρούσα αιτούμαι την υπαγωγή της επιχείρησής μου στο Πρόγραμμα Αρωγών του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας(ΣΕΜ) για τη διεκπεραίωση του Forum Εστίασης Μεσσηνίας 10 και 11 Μαρτίου 2023. Μετά την αποδοχή της αίτησής μου επιθυμώ την προβολή της επιχείρησής μου και την αναγραφή της με χρήση λογότυπου, στην ιστοσελίδα του FORUM , προς το σκοπό ενημέρωσης των μελών του και επισκεπτών του site.
Στο πλαίσιο του παρόντος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας είναι δυνατό να επεξεργαστεί και προσωπικά σας δεδομένα που θα εισάγετε / συμπληρώστε στα ανωτέρω πεδία της παρούσας Αίτησης. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον για την εξέταση της υποβαλλόμενης αίτησης και, σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όσα δεδομένα είναι απαραίτητα από τη φύση της επιχείρησής σας (ατομική, προσωπική εταιρία, μονοπρόσωπη ΕΠΕ κλπ) θα συμπεριληφθούν, στον κατάλογο των επιχειρήσεων - επαγγελματιών αρωγών. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα προβάλλονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου και δεν θα διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Ως χρόνος τήρησης αυτών ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fazecon.gr. Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής με υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@messinia-sem.gr Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.