Στα πλαίσια ανάδειξης και αναβάθμισης του υποβοηθητικού ρόλου του ΣΕΜ, το ΔΣ του Συλλόγου δύναται να εγκρίνει προωθητικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν το ρόλο της εστίασης στη τοπική κοινωνία (δράσεις, εκδηλώσεις, κτλ) μέσω επιχορήγησης μέρους ή ολόκληρων αυτών.

Ο ΣΕΜ δεν εξετάζει νέα αίτηση ενίσχυσης από τα ίδια φυσικά πρόσωπα, για τον ίδιο ή διαφορετικό σκοπό, παρά μετά την πάροδο ενός πλήρους ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας τους αίτησης.
Ο ΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενισχύσεων καθώς και τις διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Ποιός είναι ο σκοπός της διοργάνωσης και σε ποιους απευθύνεται.
Με τη παρούσα αίτηση συναινώ στη διαχείριση και τη προώθηση των προσωπικών μου στοιχείων από τη Διοίκηση Του Συλλόγου και το υπεύθυνο τμήμα μηχανογράφησης της επιχείρησης ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΗΣ FAZECON όπως επίσης και στη διατήρηση τους για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτο. Στο χρονικό διάστημα αυτό συναινώ στη λήψη ενημερωτικών δελτίων-αποφάσεων όπως επίσης και προσφορών ή προτάσεων από πλευράς του συλλόγου στα μέσα τα οποία έχω κοινοποιήσει και μέσα στα πλαίσια που ορίζει η δήλωση απορρήτου του παρόντος ιστότοπου.