Διαφορές μεταξύ GEA – ΕΔΕΜ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Όποτε θέλετε να παρουσιάσετε μουσική στο κοινό, θα πρέπει να λάβετε άδεια τόσο απ’ τον GEA όσο και από τους οργανισμούς που εκπροσωπούν πνευματικούς δημιουργούς (ΕΔΕΜ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ).

Ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ αυτών των οργανισμών;

Η διαφορά μεταξύ των συγγενικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Όπως ορίζει ο Ν.2121/93: Συγγενικό είναι τα δικαίωμα των συντελεστών της μουσικής, καλλιτεχνών (τραγουδιστές και μουσικούς) και δισκογραφικών εταιρειών. Η διάρκεια της προστασίας έχει οριστεί σε 70 έτη και σε καμία περίπτωση λιγότερο από τον χρόνο ζωής του δικαιούχου. Πνευματικό είναι το δικαίωμα των δημιουργών της μουσικής, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού. Τα πνευματικά δικαιώματα ισχύουν μέχρι και 70 χρόνια μετά το θάνατο του
δημιουργού.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Συνθέτες / Στιχουργοί
Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 323 B΄ 18/03/2003

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΕΔΕΜ – Συνθέτες / Στιχουργοί
Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 561 B΄ 21/02/2020

GEA – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Είσπραξης
Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου
Έγκριση λειτουργίας: Φ.Ε.Κ. 3245 B’ 30/12/2011

Ακολουθεί πρόσφατος πίνακας τιμών της GEA για καταστήματα-επιχειρήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα , τα τετραγωνικά μέτρα και το ρεπερτόριο μουσικής