1.Επιλογή κατάλληλου Λογιστή

Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο λογιστή; Κάνε μία έρευνα για τους λογιστές που
έχουν αναλάβει όμοιες σε δραστηριότητα επιχειρήσεις με τη δική σου επιχείρηση. Δες
ποιες από αυτές «πάνε καλά» για μία περίοδο πενταετίας τουλάχιστον. Προσπάθησε
μέσω συστάσεων από άτομα του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείσαι να τους
προσεγγίσεις. Οι συστάσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις μία εικόνα για το προφίλ τους ως
επαγγελματιών. Οι πληροφορίες στις οποίες θα έχει πρόσβαση ένας λογιστής είναι πολύ
σημαντικές γι’ αυτό και πριν πάρεις την απόφαση συνεργασίας θα πρέπει να βεβαιωθείς
για τον επαγγελματισμό του. Μη στραφείς στην πιο εύκολη λύση, δηλαδή επιλογή και
σύσταση από γνωστό πρόσωπο ο οποίος γνωρίζει έναν λογιστή που τηρεί λογιστικά σε 15
περίπου μικρές επιχειρήσεις και η αμοιβή του ανά μήνα είναι ένα πολύ λογικό ποσό. Η
οικονομική και η λογιστική εικόνα της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για τις τράπεζες
και άλλους φορείς στους οποίους μετά θα αναζητήσεις χρηματοδότηση, επιχειρηματικές
συνεργασίες, επιχορηγήσεις κλπ