Οδηγίες κατά την Έλευση

Στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Με την έλευση σας στο χώρο του Μεγάρου κατευθύνεστε στις δύο κεντρικές υποδοχές.

Α. Υποδοχή Επαγγελματιών.*  (Επαγγελματίες  Εστίασης-Φιλοξενίας και Σχετιζόμενων Επαγγελμάτων όπως Παραγωγοί κ.α)

Εάν είστε επαγγελματίας θα πρέπει να γνωρίζετε το ΑΦΜ σας και να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την ηλεκτρονική καταχώρηση.
Έχετε επίσης τη δυνατότητα με τη καταχώρηση σας ως σύνεδρος της άμεσης και Δωρεάν Εγγραφής στο Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας ΣΕΜ.
Θα παραλάβετε τη κάρτα του Συνέδρου με τα στοιχεία σας  και το Πακέτο Συνέδρου.
(Η Κάρτα Συνέδρου έχει ισχύ και για τις δύο ημέρες διεξαγωγής του FORUM και πρέπει να την επιδεικνύετε κατά την είσοδο σας).
*Εάν έχετε κάνει ηλεκτρονικά τη προεγγραφή σας θα γίνει έλεγχος των στοιχείων σας και παραλαμβάνετε τη Κάρτα και το Πακέτο του Συνέδρου.

Β. Υποδοχή Απλών Επισκεπτών.

Εάν είστε απλός επισκέπτης κατευθύνεστε στις Εγγραφές Απλών Επισκεπτών όπου δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την ηλεκτρονική καταχώρηση
ώς επισκέπτης .
Επίσης μπορείτε να κάνετε οι ίδιοι τη καταχώρηση σας, σκανάροντας στην υποδοχή το QRCODE της εγγραφής και επιβεβαιώνουμε εμείς την εγγραφή σας.
Ση συνέχεια παραλαμβάνετε τη Κάρτα Επισκέπτη
(Η Κάρτα Επισκέπτη  έχει ισχύ και για τις δύο ημέρες διεξαγωγής του FORUM και πρέπει να την επιδεικνύετε κατά την είσοδο σας).