Κέντρο Εκπαίδευσης με  ΔΩΡΕΑΝ Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης.
Στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης κατάρτισης και πιστοποίησης για επιχειρηματίες εστίασης κ εργαζόμενους στον τομέα εστίασης-τουρισμού.

Ο τομέας της εστίασης και των τουριστικών επαγγελμάτων βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε πιο περιζήτητους επαγγελματικούς κλάδους καθώς αποτελείται από επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση, για τα οποία προβλέπονται συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 230.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο – μέσα στην επόμενη 10ετία (από έρευνα του ΣΕΒ ). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» υπάρχουν πιθανότητες να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι να διευρυνθεί η σεζόν και να διαφοροποιηθεί το προϊόν (ιατρικός, θρησκευτικός, αθλητικός, συνεδριακός, αρχαιολογικός, οικολογικός, γαστρονομικός, πολιτιστικός τουρισμός, αγροτουρισμός κλπ).

Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε ένα κλάδο ο οποίος είναι «εντάσεως εργασίας». Δηλαδή, όσο αυξάνει η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.

Η Πιστοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων έχει σκοπό να βοηθήσει τους απασχολούμενους στο χώρο του τουρισμού και της εστίασης, έναν κλάδο που έχει ιδιαίτερη ζήτηση στη χώρα μας και συγκεκριμένα αφορά ήδη εργαζομένους ή άτομα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του τραπεζοκόμου (σερβιτόρου).