Στο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους. Πιο συγκεκριμένα:

  • Μπορείτε να επιλέξετε για την Κύρια Ασφάλιση την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνετε σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης. 
  • Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας
 Κλάδος Σύνταξης (€)Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)Συνολικό ποσό (€)
Ειδική9333126
  • Επίσης μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα μια από τις ακόλουθες ασφαλιστικές κατηγορίες.
Ασφαλιστικές ΚατηγορίεςΚλάδος  Σύνταξης (€)Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)Συνολικό ποσό (€)
15555210
18666252
23666302
29766363
36966435
50066566

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Η κατάταξή σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται  επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ τα οποία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω ποσά.